JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lika fall behandlas lika - människor bemöts som individer.

Vänersborgs tingsrätt

Postadress: Box 1070 462 28 Vänersborg
Besöksadress: Hamngatan 6 462 30 Vänersborg
Tel: 0521-27 02 00

Tingsrätten

Vänersborgs tingsrätt består av en allmän avdelning för brottmål, tvistemål och ärenden. Vänersborgs tingsrätt är även mark- och miljödomstol.

Till detta har domstolen en administrativ enhet som stödjer den dömande verksamheten.

Mer information om Vänersborgs tingsrätt finns här.

Vänersborgs tingsrätt

Tingsrättens fax tas bort fr.o.m 1 november 2018

Vänersborgs tingsrätt har rättegångsskola.
Mer information finns här.

Vänersborgs tingsrätt börjar använda metoden Konflikt och Försoning i familjemål.
Mer information finns här.

Tjänstetillsättningar, se mer information här.

UPPMÄRKSAMMADE MÅL

Information gällande SAAB åtalet finns här.
Information gällande SAAB konkurs finns här.
Information gällande Västlänken finns här.