JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

NEVS AB

2015-04-15

Tingsrätten har meddelat slutligt beslut och meddelat att företagsrekonstruktionen ska upphöra.


2015-03-23

Tingsrätten har hållit borgenärssammanträde om offentligt ackord avseende NEVS. Borgenärerna röstade för ackordet och tingsrätten fastställde därefter ackordsförlaget. Tingsrätten förordnade advokat Lars Eric Gustafsson att utöva tillsyn över att NEVS fullgör sina åtagande enligt ackordet.

Sammanträdesprotokoll och röstlängd kommer att publiceras senare.


2015-03-11

Tingsrätten har fattat beslut om förlängning av företagsrekonstruktionen i NEVS AB. Rekonstruktionen får pågå längst till och med den 29 maj 2015. Beslutet publiceras i länklistan.

 

2015-03-02

Tingsrätten har beslutat att förhandling om offentlig ackord ska inledas. Beslutet publiceras i länklistan.

 

2015-02-26

NEVS AB har idag lämnat in en ansökan till tingsrätten om förlängning av företagsrekontruktionen och begärt ackordsförhandling. Ansökan och yttrande från rekonstruktören publiceras i länklistan.

 

2014-12-11

Tingsrätten har fattat beslut om förlängning av företagsrekonstruktionen i NEVS AB. Rekonstruktionen får pågå längst till och med den 2 mars 2015. Beslutet publiceras i länklistan.

 

2014-12-01

Tingsrätten har mottagit en begäran om förlängning av företagsrekonstruktionen i NEVS AB. Denna finns publicerad i länklistan till höger.

 

2014-10-08

Vid borgenärssammanträde den 8 oktober 2014 har tingsrätten beslutat att rekonstruktionsförfarandet för National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) tillåts fortsätta till den 29 november 2014. Därefter kommer tingsrätten att besluta om rekonstruktionens upphörande om ingen förlängning begärs. 

Tingsrätten har också utsett en borgenärskommitté, vilken består av följande personer:

Borgenärsrepresentanter

  • Dennis Abrahamsson, Skatteverket
  • Tomas Camen, Leannova Engineering AB
  • Fredrik Gyllefjord, Orio AB
  • Martin Larsson, Hewlett Packard
  • Martin Larsson, Plastal Sverige AB

Arbetstagarrepresentanter

  • Stefan Larsson, If Metall
  • Ronnie Hermansson, Unionen

 

 

2014-10-03

Tingsrätten har mottagit en rekonstruktionsplan från NEVS. Denna finns publicerad i länklistan till höger.

 

2014-08-28

Tingsrätten har mottagit en ansökan om företagsrekonstruktion från National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS AB). Ansökan publiceras i länklistan till höger.

Tingsrätten kommer senare under dagen att fatta beslut i frågan. Beslutet kommer att publiceras på tingsrätten hemsida.

 

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR NEVS AB

Vänersborgs tingsrätt har idag beslutat att avslå National Electric Vehicle Sweden AB`s ansökan om företagsrekonstruktion.

Tingsrätten bedömer att uppgifterna i NEVS ansökan om de avsedda finansiella lösningarna framstår som vaga och är helt odokumenterade. Det saknas t.ex. rimligt precisa uppgifter om finansieringsbehovet över tid, och om när och med vilka belopp medel kan komma att inflyta.

Tingsrätten anser också att det framgår att NEVS inte har säkrad likviditet för att uppfylla sina förpliktelser under rekonstruktionen. NEVS har inte lämnat sådana uppgifter att realismen i bolagets förväntningar att uppfylla förpliktelserna kan bedömas. 

Beslutet finns i länklistan till höger.   

 

2014-08-29

Ny ansökan om företagsrekonstruktion från NEVS AB

Tingsrätten har mottagit en ny ansökan om företagsrekonstruktion från NEVS AB. Beslut i frågan kommer att ges under eftermiddagen.

Ansökan finns publicerad i länklistan till höger.

 

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR NEVS AB

Tingsrätten har fattat belsut om företagsrekonstruktion för NEVS AB. Beslutet finns i länklistan till höger.

 
Senast ändrad: 2015-04-15