JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänna avdelningen

Avdelning 1 består av två enheter; enhet 1 och enhet 2.


Avdelningen handlägger som första instans brottmål, tvistemål, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering och allmänna domstolsärenden som t.ex. rör adoption, förmyndarskap, god man, boutredningsmän, skiftesmän och bodelningsförrättare. Mål och ärenden som kommer in till tingsrätten tas emot av registrator som fördelar dem. Avdelningens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten för Västra Sverige som finns i Göteborg.  


Vill du veta mer? Gå till vanliga frågor och svar.

 

Observera att tingsrätten inte längre handlägger inskrivningsärenden och bouppteckningar.

Bouppteckningar från Vänersborgs tingsrätts område handläggs numera av Skattekontoret i Kalmar och Härnösand.
Inskrivningsärenden för Västra Götalands län handläggs numera av Lantmäteriet i Uddevalla. 

 
Senast ändrad: 2018-01-24