JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bemötandepolicy

Bemötandet ska skapa förtroende

Varje medarbetare ska genom sitt bemötande sträva efter att skapa förtroende hos allmänheten för domstolen. Vi ska behandla alla som kommer i kontakt med domstolen lika och på ett vänligt, respektfullt och sakligt sätt.

Vi ska lämna information så att de som deltar i en domstolsprocess förstår hur den går till och dess syfte.


Bemötande i skrift och på hemsidan

Språket i våra skriftliga dokument ska vara korrekt och enkelt. Informationen ska vara kortfattad och tydlig.

På vår hemsida ska det finnas aktuell information som ska vara lätt att förstå och lätt att hitta.


Bemötande i telefon

Det ska gå lätt att komma fram till rätt person eller få besked om när den person man söker går att nå.

Vi ska försöka sätta oss in i vilket behov av information som den som ringer har och ge honom eller henne den information som kan och bör ges. Vi ska vid behov upplysa om var ytterligare information finns att hämta.

Om vi inte kan lämna den information som efterfrågas ska vi återkomma så snart som möjligt.


Bemötande i reception och väntrum

Personal ska finnas tillgänglig i receptionen under och i anslutning till alla förhandlingar.

Information ska lämnas personligen och via informationstavlor om vilka förhandlingar som pågår, i vilka salar och eventuella förseningar.

I reception och väntrum ska det finnas information om hur en förhandling går till, hur rättsalarna ser ut och de möjligheter som finns att få tillgång till samtalsrum.


Bemötande vid rättegången

Domstolens ordförande ansvarar för att alla som deltar i en rättegång får information om vilka som deltar och hur rättegången går till.

Domstolens ledamöter ska under rättegången behandla alla lika, visa intresse, engagemang och lyhördhet. Domstolens ordförande har ett särskilt ansvar för att tonen är god och att alla får komma till tals och bemöts med respekt under rättegången.

Domstolens ordförande ska sträva efter att alla ska förstå vad som sägs under rättegången.


Synpunkter och uppföljning

Synpunkter på bemötande och information kan skickas till vanersborgs.tingsratt@dom.se.
Senast ändrad: 2015-02-15