JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och in domstolens riktlinjer. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Nedan ser du vad det som huvudregel kostar att få kopior av allmänna handlingar:

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 135 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer. 

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du följa länken till höger på sidan.

Det går också bra att ringa eller besöka oss.
Senast ändrad: 2018-10-15