JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lite historik kring vår tingsrätt

Vänersborg, med anor från 1600-talet, har länge varit en domstolsstad. I början av 1900-talet fanns här både rådhusrätt och häradsrätt.

1919 tillkom landets första särskilda vattendomstolar, som skulle döma i mål om vattenkraftutbyggnader, hamnanläggningar, sjösänkningar, stora grundvattenuttag etc. Västerbygdens vattendomstol, vars domkrets var hela västra Sverige från Värmlands nordspets till södra Halland, lokaliserades till Vänersborg. Skälet till detta, förutom stadens centrala läge i domkretsen, sägs vara att domstolens förste chef, Hugo von Sydow, var bosatt här i Vänersborg.

I början av 1970-talet slogs rådhusrätten, häradsrätten och vattendomstolen samman till Vänersborgs tingsrätt, som samtidigt blev fastighetsdomstol för hela dåvarande Älvsborgs län.

Tingsrättens domsaga utvidgades 1999 när Åmåls tingsrätt lades ner, och ytterligare 2004 när också Trollhättans tingsrätt lades ner.

År 1999, när miljöbalken trädde i kraft, ombildades vattendomstolen till miljödomstol. Ombildningen innebar att domstolen, förutom mål om vattenverksamhet, nu också skulle pröva mål om miljöfarlig verksamhet av olika slag.

Den 2 maj 2011 ombildades miljödomstolen och fastighetsdomstolen till mark- och miljödomstol.

 
Senast ändrad: 2012-08-16