JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

  

Målnr           Sökande    Saken    Kommun

  

Remisstidens
utgång

M 2924-18

 

Ellevio AB

 

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för nedläggning och bibehållande av sjökabel från Sillfarsholmen, via Asperö till Brännö, Göteborgs kommun

 

 Göteborg

 

 2018-12-03

M 3737-18

 

 Trafikverket

 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för omgrävning och byggande av rörbroar m.m. i Kålseredsbäcken samt Osbäcken i E6. 20 Hisingsleden, Södra delen, Göteborgs stad, Västra Götalands län

 

Göteborg 

 

 2019-01-04

M 3903-18

 

 Trafikverket

 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för: Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg-Degerön, delen Dunsjö-Jakobshyttan, även tillstånd för miljöfarlig verksamhet för utsläpp av process- samt dagvatten till Skeppsjön i Askersunds kommun

 

 Askersund

 

 2019-01-04

M 1445-18

 

 Svevia AB

 

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till täkt av berg och bortledande av grundvatten m.m. på fastigheterna Lane-Ryrs Röd 1:6, 1:7 och 1:24 i Uddevalla kommun 

 

 Uddevalla

 

 2019-01-15

 Senast ändrad: 2018-11-27