JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

  

Målnr           Sökande    Saken    Kommun

  

Remisstidens
utgång

M 1741-17

 

Ringhals AB

 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökning av markförvaret för lågaktivt driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk,  Varbergs kommun

 

 Varberg

 

31 augusti 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: 2018-07-02