JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

 

Målnr       

     

Sökande    Saken    Kommun

  

Remisstidens
utgång

M 369-19

Tanums kommun

 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken att anlägga och bruka en 4200 m lång sjöförlagd utloppsledning vid Grebbestad i Tanums kommun

 

 

Tanum

 

2019-04-05
M 14-19

 

Fortum Sverige AB  

Ansökan om lagligförklaring av Röjdåfors kvarndamm samt tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder vid denna, i Torsby kommun

 

 

Torsby

 

2019-04-02
M 5143-18

 

Arvika Kraft AB  

Ansökan om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lenunghammars kraftverk i Arvika kommun

 

 

Arvika

 

2019-03-08

 Senast ändrad: 2019-03-07