JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

  

Målnr           Sökande    Saken    Kommun

  

Remisstidens
utgång

M 1741-17

 

Ringhals AB

 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökning av markförvaret för lågaktivt driftavfall vid Ringhals kärnkraftverk,  Varbergs kommun

 

 Varberg

 

31 augusti 2018

M 2578-18 

 

Kungsbacka kommun

 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av översvämningsskydd m.fl. åtgärder i Kungsbackaån inom Kollaområdet i Kungsbacka kommun

 

 Kungsbacka

 

 8 oktober 2018

M 2091-18

 

Varbergs kommun genom dess hamnstyrelse

 

Ansökan om förlängd arbetstid enligt 24 kap.2 § andra stycket miljöbalken avseende utförande av kajer och pir m m inom Varbergs hamn, Varbergs kommun (Svea Hovrätts dom i M 57-09 samt mark och miljödomstolen i Vänersborg M 4028-10)

 

 Varberg

 

24 oktober 2018

 Senast ändrad: 2018-09-17