JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Specialmål

Mark- och miljödomstolarna hanterar även vissa specialmål enligt annan lagstiftning än miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Uppställningen nedan är inte fullständig.

 

Nätkoncessioner enligt Ellagen

Sedan den 1 juni 2013 överklagas beslut om nätkoncessioner enligt ellagen (1997:857) till mark- och miljödomstol.  Eftersom Energimarknadsinspektionen, som fattar denna typ av beslut, har sitt säte inom domsområdet för mark- och miljödomstolen i Nacka, så hanteras överprövningen dessa beslut av den domstolen.

 

Vissa beslut enligt Minerallagen

Beslut av bergmästaren om arbetsplan för undersökningskoncession, ersättningar, markanvisning och tvister överklagas till mark- och miljödomstolen i det område där koncessionen är belägen.

 

Tillstånd mm enligt lagen om handel med utsläppsrätter

Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt denna lag överklagas till mark- och miljödomstol i det område där länsstyrelsen är belägen.

Naturvårdsverkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter m.m. överklagas till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

 

Diverse EU förordningar

Vissa centrala myndigheter har uppgifter som följder direkt av EU-förordningar. Dessa beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen i den domsaga där den centrala myndigheten har sitt säte.
Senast ändrad: 2015-10-20