JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Dom i mål angående bland annat grov våldtäkt mot barn
[2018-11-20]   Vänersborgs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man har varit åtalad för flera fall av grov våldtäkt mot barn, ett fall av grovt barnpornografib...

Dom i mål ang. vållande till annans död, grovt brott mm
[2018-07-16]   Vänersborgs tingsrätt
Sjuttonåring frias från åtal för vållande till annans död, men döms för smitning och för olovlig körning.

Dom i mål ang. grov våldtäkt mot barn mm
[2018-05-23]   Vänersborgs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt har idag avkunnat dom i ett mål där en man åtalats för omfattande brottslighet riktad mot flera närstående personer under en tvåårsperi...

Tingsrätten frikänner samtliga tilltalade i Saab-målet
[2017-04-07]   Vänersborgs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt har idag frikänt samtliga sju tilltalade som stått åtalade för brott begångna under Saabs sista verksamhetsår.

Vänersborgs tingsrätt vill bli bättre
[2016-09-14]   Vänersborgs tingsrätt
Under hösten 2016 kommer tingsrätten att genomföra en brukarundersökning genom att intervjua några av er som är kallade till förhandling/sammanträde.

Mål om vatten och avlopp handläggs nu av mark- och miljödomstolarna
[2015-12-28]   Vänersborgs tingsrätt
Från och med den 1 januari 2016 har mark- och miljödomstolarna tagit över Statens va-nämnds uppgifter. Statens va-nämnd har upphört. Tvister om vatten och...

Nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport
[2015-06-17]   Vänersborgs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har den 17 juni 2015 lämnat ett nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport. De väsentligaste...

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Vänersborgs tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Vänersborgs tingsrätt.