JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Avslag för Vindplats Göteborg

[2014-12-17] Vänersborgs tingsrätt

Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, har idag avslagit ansökan från Göteborg Energi om att anlägga vindkraftverk i Hake fjord utanför Göteborg.

Mark- och miljödomstolen bedömer att risken för spridning av de förorenade muddermassor som finns på det planerade etableringsområdet gör att ansökan ska avslås. Vidare påverkas riksintresset för sjöfart vid en eventuell kommande breddning av farleden in till Göteborg samt riksintresset för friluftslivet. Bolaget har inte heller visat att verksamheten blir samhällsekonomiskt tillåtlig.

De ganska många invändningar som framförts i övrigt har inte utgjort hinder för att tillåta vindkraftverken.

Senast ändrad: 2014-12-17

För mer information kontakta:

Peter Ardö
Chefsrådman
0521-270 385 peter.ardo@dom.se

Joen Morales
Tekniskt råd
0521-270 208 joen.morales@dom.se

Sara Nordström
Beredningsjurist
0521-270 220 sara.nordstrom@dom.se

Målnummer:

M 1130-13