JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten frikänner samtliga tilltalade i Saab-målet

[2017-04-07] Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt har idag frikänt samtliga sju tilltalade som stått åtalade för brott begångna under Saabs sista verksamhetsår.

Tingsrätten anser inte att det sätt som Victor Mullers ersättning från Saab och ett avtal med en återförsäljare för den ukrainska marknaden redovisats i Saabs bokföring inneburit att Saabs bokföringsskyldighet åsidosatts. Inte heller har tingsrätten funnit att de uttalanden i media som förekommit från framförallt Victor Mullers sida har varit ägnade att påverka bedömningen av Saab i ekonomiskt avseende med hänsyn till i vilket sammanhang de förekommit där tyngdpunkten i medias rapportering legat på Saabs stora ekonomiska problem.

Slutligen har inte åklagaren i målet kunnat styrka att någon av de tilltalade gjort sig skyldiga till grov urkundsförfalskning och inte heller att revisionen av Saab för år 2010 fortsatt efter det att revisorerna intygat att de avslutat revisionen.

Vid denna bedömning ska samtliga tilltalade frikännas.


 

Senast ändrad: 2017-04-07

För mer information kontakta:

Stefan Nilsson
Lagman
0521-270 236

Per Hjort
Rådman
0521-270 253

Målnummer:

B 1859-13