JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Vänersborgs tingsrätt består av tre avdelningar; avdelning 1 som är en allmän avdelning, avdelning 2 och 3 som är mark- och miljödomstol. Dessutom finns en administrativ enhet.

Tingsrätten har sammanlagt ca 90 anställda fördelat på lagfarna domare, tekniska råd, notarier, beredningsjurister, domstolshandläggare och administrativ personal.

Tingsrättens chef är lagmannen Niclas Johannisson. Allmänna avdelningen leds av chefsrådman Tomas Alvå (enhet 1) och enhetschef Per Hjort (enhet 2). Mark- och miljödomstolens avdelningar leds av chefsrådman Ulf Klerfalk (avd 2) och chefsrådman Vibeke Sylten (avd 3). Den administrativa enheten leds av chefsadministratör Petra Almqvist.

 Klicka här för mer information om de som arbetar på en tingsrätt.


 
Senast ändrad: 2019-01-31