JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndeman - ett viktigt samhällsuppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden. Du är inte anställd av domstolen utan väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.

Som nämndeman har du i uppdrag att tillsammans med juristdomaren döma i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

För att kunna utses till nämndeman måste du ha rätt behörighet och uppfylla vissa lämplighetskrav.

Behörighet

Du måste vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

Lämplighet

Du behöver ha gott omdöme och vara självständig. Eftersom en nämndeman ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad.
Senast ändrad: 2017-12-18

Bli nämndeman

All information som rör nämndemän har vi samlat på webbplatsen http://www.blinamndeman.se/  (extern länk).